Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗΈκλεισε η γ' αξιολόγηση. Εκταμιεύονται τα 6,7 δισ. ευρώ σε δύο υποδόσεις. Ζητείται η ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
και η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: