Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Να γιατί σήμερα έγινε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κόλαφος η γνωμοδότηση Χρυσόγονου

Σήμερα συντελέστηκε ένα πρωτόγνωρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η πρόταση δυσπιστίας κατά μέλους της κυβέρνησης, αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής, νόμιμο δικαίωμα του 1/6 της Βουλής. Η επίκληση χρονικού ορίου εξαμήνου από προηγούμενη πρόταση, είναι απολύτως σαφές από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου του κανονισμού, ότι αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς, σε όμοια πρόταση δυσπιστίας.
Είναι απολύτως σαφές ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της κυβέρνησης και...
η πρόταση κατά μέλους, δεν έχουν καμία ομοιότητα. Η αποδοχή αρχικά από τον κύριο Σταμάτη της πρότασης, εκ μέρους της κυβέρνησης, και ειδικότερα η επισήμανσή του ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της πρότασης, αποτελεί περίτρανη απόδειξη.

Η ετεροχρονισμένη διαφοροποίηση από τον πρωθυπουργεύοντα κ. Βενιζέλο, αφού το Προεδρείο είχε διακόψει προκειμένου να ξεκινήσει, με βάση τον κανονισμό, η τριήμερη συζήτηση, αποτελεί πρωτοφανή εξέλιξη.

Η απουσία του κ. Σαμαρά από τη Βουλή και η διεκπεραίωση του ρόλου του από τον κο Βενιζέλο, αποτελεί ένα ανοιχτό άδειασμα του πρωθυπουργού προς τον στενό συνεργάτη του και υπουργό Επικρατείας, κ. Σταμάτη.

Ο Κανονισμός της Βουλής παραβιάστηκε κατάφωρα, και η πρόταση μομφής δεν συζητήθηκε, μετά από παρέμβαση του «έγκριτου» Συνταγματολόγου κ. Βενιζέλου και μετά την επίκληση μιας γνωμοδότησης της επιστημονικής υπηρεσίας η οποία ποτέ δεν παρουσιάστηκε γιατί πολύ απλά ποτέ δεν υπήρξε. Την ίδια στιγμή άλλες γνωμοδοτήσεις και νομικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε ανύποπτο χρόνο και επισημάνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ,  δεν έγιναν αποδεκτές . (Χρυσόγονος, Καμτσίδου)

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής υπέπεσε και σε τρία ακόμα ατοπήματα, διεκπεραιώνοντας την εκτροπή, καθ’ υπαγόρευσιν Βενιζέλου, ως μη όφειλε:

Πρώτον αρνήθηκε την έναρξη της συζήτησης για τη πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονομικών, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του. Και αρνήθηκε την τελική κρίση επί της εγκυρότητας ή μη από το σώμα, στο τέλος της 3ήμερης διαδικασίας, όπως προβλέπει σαφώς ο Κανονισμός (άρθρο 142 ΚτΒ) και δέχονται όλες οι επιστημονικές απόψεις, ακόμη και αυτές με διαφορετική ως προς το δια ταύτα εκτίμηση, όπως η αναφερόμενη από τον κο Βορίδη, άποψη Παραρά.

Δεύτερον, ενώ δήλωσε ότι θα θέσει στο σώμα, έστω και πριν την έναρξη της συζήτησης, την εγκυρότητα ή μη της πρότασης, τελικά ούτε αυτό έκανε, αφού μετά την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες του Βενιζέλου δεν έθεσε καν το θέμα σε έγκριση του σώματος.

Τρίτον, ενώ όφειλε να διακόψει και να κατέλθει της έδρας μετά τη κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του, συνέχισε σα να μη συμβαίνει τίποτα να προεδρεύει και ερμήνευσε κατά το δοκούν το άρθρο 150 του κανονισμού, σε σχέση με τη μη διακοπή της διαδικασίας.

Διαβάστε τη Γνωμοδότηση Χρυσόγονου:

Ερώτημα

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Αλέξης Τσίπρας μου έθεσε το ερώτημα εάν είναι επιτρεπτή η υποβολή πρότασης δυσπιστίας ατομικά κατά υπουργού πριν από την παρέλευση εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, μέλος της οποίας είναι ο υπουργός.

Απάντηση
Ι. Στην παρ. 2 του άρθρου 84 του Συντάγματος ορίζεται: «Η Βουλή μπορεί με απόφασή της να αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την Κυβέρνηση ή από μέλος της. Πρόταση δυσπιστίας μπορεί να υποβληθεί μόνο μετά την πάροδο εξαμήνου αφότου η Βουλή απέρριψε πρόταση δυσπιστίας. …».

Το δεύτερο εδάφιο της παραπάνω διάταξης θέτει τον κανόνα ότι για να υποβληθεί πρόταση δυσπιστίας πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστον εξάμηνο από την απόρριψη της προηγούμενης. Ο κανόνας αυτός έχει βεβαίως νόημα μόνον όταν πρόκειται για την υποβολή νέας πρόταση δυσπιστίας κατά της ίδιας κυβέρνησης. Είναι αυτονόητο ότι, εάν εντός του εξαμήνου ορκιστεί νέα κυβέρνηση, ουδόλως κωλύεται η υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά αυτής. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή του κανόνα προϋποθέτει την ταυτότητα του καθ’ ου η πρόταση.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, ο παραπάνω κανόνας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση υποβολής διαδοχικών προτάσεων κατά της κυβέρνησης συλλογικά και κατά μέλους της ατομικά, οπότε επίσης δεν συντρέχει ταυτότητα του καθ’ ου η πρόταση. Όπως έχω υποστηρίξει σε ανύποπτο χρόνο, η εξάμηνη προθεσμία δεν εφαρμόζεται παρά μόνο για ταυτόσημες ως προς τον καθ’ ου προτάσεις, έτσι ώστε η απόρριψη πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης να μην εμποδίζει την υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά μέλους της πριν την πάροδο εξαμήνου (Κ. Χρυσόγονος, Συνταγματικό δίκαιο, Εκδ. Σάκκουλα 2003, σ. 555).

Την άποψη αυτή, μολονότι είχε υποστηριχθεί παλαιότερα και η αντίθετή της (βλ. Π. Παραρά, Σύνταγμα 1975 – Corpus, τόμ. ΙΙΙ, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1999, σ. 203), επιβεβαιώνει και η πλέον πρόσφατη μονογραφία για την κυβερνητική ευθύνη που διαθέτει η ελληνική βιβλιογραφία. Σ’ αυτήν αναφέρεται, επί λέξει, ότι «η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, όταν η προγενέστερη πρόταση μομφής δεν αφορούσε το υπουργικό συμβούλιο στο σύνολό του ή τον πρωθυπουργό, αλλά μεμονωμένο μέλος της κυβέρνησης… Αν, δηλαδή, απορριφθεί πρόταση μομφής που στρέφεται κατά της κυβέρνησης, δεν παρεμποδίζεται η υποβολή νέας, που στοχεύει στην απομάκρυνση υπουργού, εντός του εξαμήνου» (Ιφ. Καμτσίδου, Το κοινοβουλευτικό σύστημα. Δημοκρατική αρχή και πολιτική ευθύνη, Εκδ. Σαββάλα 2011, σ. 267).

Εξάλλου, η παραπάνω άποψη επιβεβαιώνεται κατ’ ουσίαν και από δύο περαιτέρω επιχειρήματα, ένα τελολογικό και ένα συστηματικό. Καταρχάς, προφανής σκοπός της περί εξαμήνου διάταξης του άρθρου 84 παρ. 2 Συντ. είναι η διασφάλιση της κυβερνητικής σταθερότητας, η οποία όμως μόνον από ενδεχόμενη αποδοχή πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης συλλογικά κινδυνεύει και όχι από την αποδοχή τέτοιας πρότασης ατομικά κατά υπουργού. Στη δεύτερη περίπτωση ο υπουργός υποχρεούται μεν σε παραίτηση, η συνταγματική ωστόσο θέση της κυβέρνησης συλλογικά ουδόλως θίγεται.

Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 85 Συντ., σύμφωνα με την οποία «τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και οι Υφυπουργοί είναι συλλογικώς υπεύθυνοι για τη γενική πολιτική της Κυβέρνησης και καθένας από αυτούς για τις πράξεις ή παραλείψεις της αρμοδιότητάς του», προκύπτει ότι διακρίνεται σαφώς η ατομική πολιτική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης έναντι της συλλογικής ευθύνης της ίδιας της κυβέρνησης (βλ., ενδεικτικά, Ευ. Βενιζέλου, Μαθήματα συνταγματικού δικαίου, 2η έκδ., Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2008, σ. 559, Κ. Μαυριά, Συνταγματικό δίκαιο Ι, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 2000, σ. 543, Δ. Θ. Τσάτσου, Συνταγματικό δίκαιο, τόμ. Β΄, Οργάνωση και λειτουργία της πολιτείας, 2η έκδ., Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα 1993, σ. 292 επ.). Επομένως, η απόδοση ατομικής πολιτικής ευθύνης με την υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά ορισμένου μέλους της κυβέρνησης είναι σαφώς διακεκριμένη έναντι της απόδοσης πολιτικής ευθύνης συλλογικά στην κυβέρνηση.  

II. Σύμφωνα με το άρθρο 142 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής, αν διαπιστωθεί ότι η πρόταση υπογράφεται από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, η Βουλή διακόπτει τις (νομοθετικές ή άλλες) εργασίες της και επακολουθεί η έναρξη συζήτησης της πρότασης. Η κατά τη διάταξη αυτή διαπίστωση γίνεται προφανώς από το Προεδρείο της Βουλής και η αρμοδιότητα του τελευταίου εξαντλείται σ΄ αυτήν. Ούτε στο άρθρο 142 ούτε στα άρθρα 11 και 12 και 14 του Κανονισμού, τα οποία καθορίζουν τις αρμοδιότητες του Προέδρου, των λοιπών μελών του Προεδρείου και της Διάσκεψης των Προέδρων, περιέχεται οποιαδήποτε πρόβλεψη περί δυνατότητας του Προεδρείου (ή της Διάσκεψης των Προέδρων) να απορρίψει το ίδιο πρόταση δυσπιστίας, επειδή κατά τη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Προεδρείου (ή της Διάσκεψης των Προέδρων) ή προσωπικά του Προέδρου η πρόταση αυτή δεν πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 84 του Συντάγματος και 142 του Κανονισμού της Βουλής σχετικά με τον χρόνο υποβολής της. Μόνη αρμόδια να απορρίψει την πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είναι η Ολομέλεια της Βουλής, αφού εννοείται προηγηθεί συζήτησή της με τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 142 του Κανονισμού της Βουλής.

Συμπέρασμα

Η απόρριψη πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης δεν εμποδίζει την υποβολή πρότασης δυσπιστίας κατά μέλους της πριν την πάροδο εξαμήνου και πάντως μόνη αρμόδια να τη συζητήσει και στη συνέχεια να την απορρίψει είναι η Ολομέλεια της Βουλής, εφόσον η πρόταση φέρει τις υπογραφές τουλάχιστον του ενός έκτου του συνόλου των βουλευτών.

Θεσσαλονίκη, 30.03.2014

Κώστας Χ. Χρυσόγονος
Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου
Νομική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«Αντάρτες της φακής»

Το πολυνομοσχέδιο πέρασε με 152 υπέρ για το πρώτο άρθρο και 151 για το δεύτερο, ο Σαμαράς διέγραψε Κακλαμάνη, ο Παπανδρέου είπε "όχι" για τις τράπεζες

Με 152 ψήφους υπέρ για το πρώτο άρθρο και 151 θετικές ψήφους για το δεύτερο πέρασε το πολυνομοσχέδιο. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρος Κασής, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες γυρνούσε από τηλεοπτικό κανάλι σε τηλεοπτικό κανάλι λέγοντας πως θα καταψήφιζε τη διάταξη για το γάλα, επέστρεψε στο «μαντρί», ψηφίζοντας «ναι σε όλα». Μοιάζει, πλέον, πολύ μακρινή η ημέρα που βροντοφώναζε «ας με διαγράψει ο Βενιζέλος».
Μόνες διαφοροποιήσεις ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος είπε «ναι» στο πρώτο άρθρο κι «όχι» στο δεύτερο που αφορά τις τράπεζες, και οι δύο Κακλαμάνηδες: ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ψήφισε «παρών» στο πρώτο άρθρο του πολυνομοσχεδίου και «ναι» στο δεύτερο», κι ο Απόστολος, ο οποίος ψήφισε «ναι» στο πρώτο άρθρο και «παρών» στο δεύτερο. Ο άφαντος σε όλη τη συζήτηση Αντώνης Σαμαράς διέγραψε τον Νικήτα Κακλαμάνη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

ΑΡΧΙΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΑΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΓΕΡΜΑΝΟΚΩΛΟΠΑΙΔΑ

ΝΑ ΔΩ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΤΕ

ΝΑ ΔΩ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΙΡΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΓΛΑΝΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ...

Διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ ο Νικ. Κακλαμάνης


Διεγράφη από την ΚΟ της ΝΔ ο Νικ. Κακλαμάνης

Με απόφαση του πρωθυπουργού.

Αφορμή για τη διαγραφή του στάθηκε η επιλογή του να ψηφίσει «παρών» στο άρθρο 1 του πολυνομοσχεδίου και «Ναι» στο άρθρο 2.

Θυμάσαι τι σου 'λεγα Νικήτα;

Δεκαεπτά ερωτήματα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Χατζηδάκη κάνοντας λόγο για σκάνδαλα


 
Δεκαεπτά ερωτήματα προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ με σημείωμά του , με επίκεντρο «την καταστρεπτική για την ελληνική οικονομία υιοθέτηση της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ»:

Ο ΣΥΡΙΖΑ, μέσω των ερωτήσεων που θέτει, διερωτάται «μήπως οι ακραία μεροληπτικές νεοφιλελεύθερες «αναδιαρθρώσεις» έχουν και … ιδιοτελή υλική βάση;» και αναφέρεται στις «Επιτροπές Υψηλού Επιπέδου» και...
στους «Συντονιστές Εργου».
Μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ερωτήματα για το πόσο στοιχίζουν, αν υποβάλλουν πόθεν έσχες, αν δεν έχουν ασυμβίβαστα κωλύματα, ενώ αφήνει σαφείς αιχμές για την επιλογή των «Συντονιστών Εργου».
Τα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κ. Χατζηδάκη είναι:
«Με αφορμή την υιοθέτηση από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ ο αρμόδιος υπουργός κ.Κωστής Χατζηδάκης πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω δεκαεφτά (17) ερωτήματα, πριν ή μετά την ψηφοφορία για το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» :
1. Πόσο έχουν κοστίσει μέχρι σήμερα στους φορολογούμενους οι «Επιτροπές Υψηλού Επιπέδου» και οι «Συντονιστές Έργου των Κυβερνήσεων Παπαδήμου και Σαμαρά, αντίστοιχα;
2. Με ποιά κριτήρια επιλέγονται τα μέλη των «Επιτροπών Υψηλού Επιπέδου» και οι «Συντονιστές Έργου» ; Υπήρξε δημόσια πρόσκληση για την επιλογή τους;
3. Με ποιά μέσα ελέγχεται ότι τα μέλη των «Επιτροπών Υψηλού Επιπέδου» και οι «Συντονιστές Έργου» δεν έχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα; Πως είναι σίγουρο το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι δεν εξυπηρετούν παράλληλα επιχειρηματικά συμφέροντα;
4. Υποβάλουν τα μέλη των «Επιτροπών Υψηλού Επιπέδου» και οι «Συντονιστές Έργου» δήλωση πόθεν έσχες;
5. Είναι αλήθεια ότι ο προκάτοχος του κ. Κωστή Χατζηδάκη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είχε εξαιρέσει το γάλα και τα φάρμακα από το αντικείμενο μελέτης για την ενίσχυση του «ανταγωνισμού»;
6. Πότε και από ποιόν δόθηκε εντολή να εξεταστεί το «άνοιγμα» της αγοράς στο γάλα και στα φάρμακα και ποιοι εισηγήθηκαν αυτή την επιλογή;
7. Ποιός «Συντονιστής Έργου» ανέλαβε την αρμοδιότητα «'Αρση Ρυθμιστικών Εμποδίων- Ανταγωνισμός»;
8. Ποιός «Συντονιστής Έργου» έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά την διάρκεια προηγούμενης θητείας του κ. Κωστή Χατζηδάκη στο συγκεκριμένο Υπουργείο;
9. Πόσοι και ποιοί «Συντονιστές Έργου» είχαν οριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ολυμπιακών Αερογραμμών και στη συνέχεια της εταιρείας ΠΑΝΘΕΟΝ και - αλήθεια - θεωρεί ότι οι συγκεκριμένοι «Συντονιστές Έργου» οδήγησαν την ελληνική αγορά αεροπορικών υπηρεσιών στον «ανταγωνισμό» ή στο μονοπώλιο μιας και μόνο εταιρείας;
10. Ποιός «Συντονιστής Έργου» έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος), στον οποίο συμμετέχουν τα σούπερ - μάρκετ, που με την επίκληση της «εργαλειοθήκης» του ΟΟΣΑ αποκτούν το δικαίωμα να πωλούν και φάρμακα;
11. Ποιός «Συντονιστής Έργου» είναι ιδιοκτήτης αλυσίδας καταστημάτων πώλησης καφέ και άλλων ροφημάτων, στα οποία με επίκληση της ίδιας «εργαλειοθήκης» θα επιτρέπεται πλέον και η πώληση καπνικών προϊόντων, σε βάρος κοινωνικά ευπαθών ομάδων (ανάπηροι πολέμου, θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου κλπ);
12. Υπάρχει «Συντονιστής Έργου» που να έχει υποστηρίξει την νόθευση ελαιόλαδου;
13. Υπάρχει «Συντονιστής Έργου» του οποίου συγγενής να σχετιζόταν με διαφημιστική εταιρεία, η οποία φέρεται να ανέπτυξε συνεργασία με γνωστό επιχειρηματικό όμιλο, στον οποίο κατέληξαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές επί προηγούμενης θητείας του κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργείο Ανάπτυξης;
14. Υπάρχει «Συντονιστής Έργου» ο οποίος να έχει διατελέσει Πρόεδρος σε εταιρεία γνωστού επιχειρηματικού ομίλου, στον οποίο κατέληξαν οι Ολυμπιακές Αερογραμμές επί προηγούμενης θητείας του κ. Κωστή Χατζηδάκη στο Υπουργείο Ανάπτυξης;
15. Υπάρχει «Συντονιστής Έργου» ο οποίος να φέρεται εταίρος εταιρείας, συνεργαζόμενης με το ΙΟΒΕ, στο οποίο Γενικός Διευθυντής διετέλεσε ο κ. Γιάννης Στουρνάρας;
16. Υπάρχει «Συντονιστής Έργου», ο οποίος να φέρεται να συνεργάζεται με φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει εκπροσωπήσει ΜΚΟ χρηματοδοτημένη από το Ελληνικό Δημόσιο;
17. Αληθεύει ότι καμιά υπηρεσία και κανένα ειδικευμένο στέλεχος με δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και σε άλλα συναρμόδια Υπουργεία, ουδέποτε συμμετείχε στη σύνταξη - τμήματος έστω - του Σχεδίου Νόμου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις, ενώ αντίθετα όλο το «βάρος» σήκωσαν μεγάλα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών (στην οδό Ομήρου και στην οδό Λυκαβηττού;) σε συνεργασία με την Τρόικα και τους «Συντονιστές Έργου» του Υπουργείου Ανάπτυξης;
Περιμένουμε απαντήσεις από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
Από news247

ΣΥΡΙΖΑ: Ο απών Σαμαράς, ο πρωθυπουργεύων Βενιζέλος και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα


ΣΥΡΙΖΑ: Ο απών Σαμαράς, ο πρωθυπουργεύων Βενιζέλος και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Για πρωτόγνωρο κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, θεσμική εκτροπή και κυβερνητική γελοιοποίηση μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την απόρριψη της πρότασης μομφής που κατέθεσε κατά του Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο "άδειασε" ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί πως «η αποδοχή αρχικά από τον κύριο Σταμάτη της πρότασης, αποτελεί περίτρανη απόδειξη» πως «η πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της κυβέρνησης και η πρόταση κατά μέλους, δεν έχουν καμία ομοιότητα».

«Η απουσία του κ. Σαμαρά από τη Βουλή και η διεκπεραίωση του ρόλου του από τον κο Βενιζέλο, αποτελεί ένα ανοιχτό άδειασμα του πρωθυπουργού προς τον στενό συνεργάτη του και υπουργό Επικρατείας, κ. Σταμάτη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε non paper που μοιράστηκε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Κυριακής.

Παράλληλα, κατηγορεί τον πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη πως σε τρία ακόμα ατοπήματα:
- αρνήθηκε την έναρξη της συζήτησης για τη πρόταση δυσπιστίας κατά του
- δήλωσε ότι θα θέσει στο σώμα, έστω και πριν την έναρξη της συζήτησης, την εγκυρότητα ή μη της πρότασης, τελικά ούτε αυτό έκανε
- ενώ όφειλε να διακόψει και να κατέλθει της έδρας μετά τη κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του, συνέχισε σα να μη συμβαίνει τίποτα

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσε στη δημοσιότητα και τη γνωμοδότηση του Συνταγματολόγου Κ. Xρυσόγονου.


ΟΛΟ ΤΟ NON PAPER ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ


Σήμερα συνετελέσθη ένα πρωτόγνωρο Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα.
Η πρόταση δυσπιστίας κατά μέλους της κυβέρνησης, αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 142 του κανονισμού της Βουλής , νόμιμο δικαίωμα του 1/6 της Βουλής.
Η επίκληση χρονικού ορίου εξαμήνου από προηγούμενη πρόταση, είναι απολύτως σαφές από την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου του κανονισμού, ότι αναφέρεται ρητώς και κατηγορηματικώς, σε όμοια πρόταση δυσπιστίας.
Είναι απολύτως σαφές ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της κυβέρνησης και η πρόταση κατά μέλους, δεν έχουν καμία ομοιότητα.

Η αποδοχή αρχικά από τον κύριο Σταμάτη της πρότασης, εκ μέρους της κυβέρνησης, και ειδικότερα η επισήμανσή του ότι δεν αμφισβητεί τη νομιμότητα της πρότασης, αποτελεί περίτρανη απόδειξη.
Η ετεροχρονισμένη διαφοροποίηση από τον πρωθυπουργεύοντα κ. Βενιζέλο, αφού το Προεδρείο είχε διακόψει προκειμένου να ξεκινήσει, με βάση τον κανονισμό, η τριήμερη συζήτηση, αποτελεί πρωτοφανή εξέλιξη.

Η απουσία του κ. Σαμαρά από τη Βουλή και η διεκπεραίωση του ρόλου του από τον κο Βενιζέλο, αποτελεί ένα ανοιχτό άδειασμα του πρωθυπουργού προς τον στενό συνεργάτη του και υπουργό Επικρατείας, κ. Σταμάτη.

Ο κανονισμός της βουλής παραβιάστηκε κατάφωρα, και η πρόταση μομφής δεν συζητήθηκε, μετά από παρέμβαση του «έγκριτου» Συνταγματολόγου κ. Βενιζέλου και μετά την επίκληση μιας γνωμοδότησης της επιστημονικής υπηρεσίας η οποία ποτέ δεν παρουσιάστηκε γιατί πολύ απλά ποτέ δεν υπήρξε.

Την ίδια στιγμή άλλες γνωμοδοτήσεις και νομικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί σε ανύποπτο χρόνο και επισημάνθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έγιναν αποδεκτές. (Χρυσόγονος, Καμτσίδου)

Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος της Βουλής υπέπεσε και σε τρία ακόμα ατοπήματα, διεκπεραιώνοντας την εκτροπή, καθ’ υπαγόρευσιν Βενιζέλου, ως μη όφειλε:

Πρώτον αρνήθηκε την έναρξη της συζήτησης για τη πρόταση δυσπιστίας κατά του Υπουργού Οικονομικών, κατά παράβαση των υποχρεώσεών του. Και αρνήθηκε την τελική κρίση επί της εγκυρότητας ή μη από το σώμα, στο τέλος της 3ήμερης διαδικασίας, όπως προβλέπει σαφώς ο Κανονισμός (άρθρο 142 ΚτΒ) και δέχονται όλες οι επιστημονικές απόψεις, ακόμη και αυτές με διαφορετική ως προς το δια ταύτα εκτίμηση, όπως η αναφερόμενη από τον κο Βορίδη, άποψη Παραρά.

Δεύτερον, ενώ δήλωσε ότι θα θέσει στο σώμα, έστω και πριν την έναρξη της συζήτησης, την εγκυρότητα ή μη της πρότασης, τελικά ούτε αυτό έκανε, αφού μετά την αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθώντας τις οδηγίες του Βενιζέλου δεν έθεσε καν το θέμα σε έγκριση του σώματος.

Τρίτον, ενώ όφειλε να διακόψει και να κατέλθει της έδρας μετά τη κατάθεση πρότασης μομφής εναντίον του, συνέχισε σα να μη συμβαίνει τίποτα να προεδρεύει και ερμήνευσε κατά το δοκούν το άρθρο 150 του κανονισμού, σε σχέση με τη μη διακοπή της διαδικασίας.

Μετά από όλα αυτά ένα και μόνο ερώτημα παραμένει : ποιος είναι αυτός που σέβεται και ποιος αυτός που παραβιάζει ωμά το Σύνταγμα και το Κανονισμό της Βουλής.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Πηγή

Κυριακή 30 Μαρτίου 2014

Φωτη Κουβέλη ξεφτιλίσου κι άλλο ! Μπορείς !

ΔΥΣΟΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΤΤΩΜΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  ΜΟΛΥΝΕΙΣ ΤΟΝ ΑΕΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΟΤΙΚΕΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ...
ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΘΙΚΙ: ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ!

Φωτη Κουβέλη ξεφτιλίσου κι άλλο ! Μπορείς !


Θα περιμέναν όλοι να στηρίξουν την αντίθεση τους στην πρόταση μομφής οι βουλευτές του Πασοκ, μιας κι ο Στουράνας είναι παιδί του Σημίτη και φυσικα οι μειονεκτικοί βουλευτές της ΝΔ….
Αλλά φευ, ο πιο μεγάλος Υποστηρικτής του Γιάννη «ΔΝΤ» Στουρναρα, ήταν ο Φώτης Κουβέλης που κάθιδρος έσπευσε σαν καλός υπηρέτης και «υπεύθυνος αριστερός» για να ανταλλάξει στο μέλλον τις αντιπαροχές που του έχουν τάξει, όπως πχ του Προέδρου της Δημοκρατίας
Στήριξαν την πρόταση συζήτηση για την πρόταση μομφής κατά του Γ. Στουρνάρα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από λίγο ο…
Π. Καμμένος ο Β. Πολύδωρας και η Αλέκα Παπαρήγα. Υπέρ της συζήτησης και ο Η. Κασιδιάρης.

Σε 217 σελίδες η οριστική διάλυση της κοινωνίας !!!

Βουλή


Το πολυνομοσχέδιο, με τρία άρθρα σε 217 σελίδες και 67.951 λέξεις, παρουσιάστηκε χθες και ψηφίζεται σήμερα. Βιάζονται! Το πολυνομοσχέδιο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της “νέας Ελλάδας”, που εργολαβικά προωθούν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Η εσωτερική υποτίμηση μετατρέπεται σε ανθρωποθυσία. Μισθοί που ισοπεδώνονται σταδιακά στα 586 ευρώ μεικτά, φαλιρισμένα ασφαλιστικά ταμεία που θα εγγυώνται σύνταξη μόνο 360 ευρώ, ενώ η ανεργία θα ανακυκλώνεται με την υποαπασχόληση και το αντίστροφο. Η διάλυση των εργασιακών σχέσεων και η παρατεταμένη ύφεση, που μπορεί συγκυριακά να γίνεται αναιμική σταθεροποίηση, οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού κράτους.

Επιπλέον με την περιβόητη απελευθέρωση των επαγγελμάτων αποτελειώνουν όσους από τους μικρομεσαίους παρέμεναν κρεμασμένοι στη μεθόριο της μνημονιακής ερήμου. Με τις ρυθμίσεις για το γάλα επιδιώκεται η διάλυση της εναπομείνασας κτηνοτροφίας και η αδιατάρακτη καθιέρωση των μονοπωλίων στην αγορά. Το τέλος της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης, η φτωχοποίηση και η υπαλληλοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών: το λυκόφως του μεταπολεμικού κοινωνικού συμβολαίου. Με την επίκληση του… ανταγωνισμού! Δηλαδή τη μετατροπή ολόκληρης της χώρας σε ζώνη υποαμειβόμενης εργασίας, ανεργίας και φτώχειας.
Το τελευταίο χτύπημα στην κοινωνία και την οικονομία επιχειρείται με την προωθούμενη ρύθμιση για τις τράπεζες. Άλλες χαρίζονται στους χρεοκοπημένους τραπεζίτες, άλλες δίνονται βορά σε ξένα κερδοσκοπικά funds. Κι όμως, για τις τράπεζες ο ελληνικός λαός έχει δώσει 200 δισ. ευρώ -σε ομόλογα, εγγυήσεις και ρευστό. Ο δημόσιος έλεγχος των τραπεζών, που ελέγχουν το σύνολο της οικονομίας, είναι αναγκαίος για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να μην αναπαραχθεί το χρεοκοπημένο μοντέλο ανάπτυξης που μας οδήγησε στην κρίση.
Το πάρτι ολοκληρώνεται με τα μπόνους στους καναλάρχες και το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ενέργεια, δημόσια ακίνητα – φιλέτα, Υγεία, συντάξεις, μεταφορές, νερό μετατρέπονται σε εμπόρευμα και ευκαιρίες για κερδοσκοπικές επενδύσεις των νέων αποικιοκρατών. Η Ελλάδα εκποιείται φέτα – φέτα! Και ο Σαμαράς δίνει τα ρέστα του, ώστε με όχημα αυτή τη χρυσοφόρο μπίζνα να αναπαλαιωθεί το αμαρτωλό πολιτικό σύστημα. Πάνω στα παλαιά σκάνδαλα, που έχουν κακοφορμίσει, στήνονται νέα σκάνδαλα, και μάλιστα με προκαταβολική ατιμωρησία, όπως προκύπτει από το πολυνομοσχέδιο!
Η τακτική των τετελεσμένων που νομοθετείται με τη νέα συμφωνία – Μνημόνιο επιλέγεται σαν ανάχωμα στη δημοκρατική ανατροπή και στην εναλλακτική πολιτική της κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας που θα συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βράδυ των ευρωεκλογών ο λαός έχει τη δυνατότητα να διαλύσει το πάρτι συμφερόντων που στήνεται, να ανακτήσει την εθνική υπερηφάνεια και να δρομολογήσει τη δημοκρατική αναγέννηση και την ανάπτυξη με σεβασμό στις κοινωνικές ανάγκες. Η κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα, πριν και μετά τις εκλογές, είναι η καθοριστική προϋπόθεση για να αποτραπούν το ξεπούλημα της χώρας και η διάλυση της κοινωνίας. Για να ματαιωθεί η σχεδιαζόμενη υποδούλωση της χώρας σε πεντηκονταετή λιτότητα με πρόσχημα τη “ρύθμιση” (όχι τη διαγραφή) του δημόσιου χρέους.
koutipandoras

ΛΗΘΑΡΓΟΣ…

Ο γιατρός με χτύπησε καθησυχαστικά στην πλάτη και μου είπε, «κύριε Χάρρυ πρέπει να μείνεις μια–δυο μέρες στο κρεβάτι»
Τον ρώτησα αν αντί για κρεβάτι γινόταν να ξαπλώσω στον καναπέ,
«…γρίπη, ξεγρίπη, αλλά δεν το μπορώ το κρεβάτι, γιατρέ μου»
«Εντάξει» μου είπε, «μπορείς, αλλά ξάπλα και ηρεμία»
Του υποσχέθηκα ότι θα ηρεμίσω.
Ήταν πρωί του Μάρτη  κοντά στην χαραυγή και ξύπνησα να πάρω την αντιβίωση…
Το τηλεκοντρόλ  δίπλα μου και η τηλεόραση των 58 ιντσών με το δι βι ντι και το σαράουντ ντόλμπι στέρεο να μου φωνάζει, «Χάρρυ άνοιξέ με, σε παρακαλώ, ένα σκασμό λεφτά έσκασες για να με αποκτήσεις, πότε θα κάνεις απόσβεση;»
Και την άνοιξα.
Ο πυρετός είχε πέσει από τα ντεπόν και η αντιβίωση άρχισε να κάνει την δουλειά της.
Έπεσα κατ’ ευθείαν στους Οικονομολυριτζήδες, τους αδάμαντες της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας! Ο ένας έκοβε και ο άλλος έραβε μνημονιακά κουστουμάκια και ο επίσημος προσκεκλημένος τους,  ο πολύς Άδωνης Γεωργιάδης, φουσκωμένος σα διάνος, να αναφέρεται με πάθος και υπερηφάνεια στο νέο νόμο για τη δημόσια υγεία!
Στον « Πρωινό Καφέ » η Ελένη έδειχνε γυναικεία εσώρουχα, στο STAR ο Φώτης και η Μαρία μαγείρευαν σουτζουκάκι Σμυρναίικα  και σ’ ένα άλλο κανάλι ένας εκπρόσωπος των μικροκαταστηματαρχών  χτυπιότανε για τους μετανάστες που κατέλαβαν το κέντρο της Αθήνας...
Έκλεισα τη φωνή κι έβαλα όλα τα κανάλια σε παράθυρα. Η τεχνολογία σ’ όλο της το μεγαλείο! Προσπάθησα να διαβάσω τα χείλη των παρουσιαστών μπας και κατορθώσω να καταλάβω τι λένε, αλλά δεν τα κατάφερα. Ο πυρετός άρχισε πάλι να παίρνει τα ’πάνω του καθώς στον ΑΛΦΑ είχε σημειολογική ανάλυση και συζήτηση υψηλού επιπέδου με τον υπουργό υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη για τη δημόσια υγεία!
Δεν ξέρω αν έφταιγε ο πυρετός ή η αστρολόγος του ΜΕGA μου, πάντως έπεσα σε λήθαργο και ξύπνησα λίγο πριν από το δελτίο των 8.
Δυνάμωσα την ένταση γιατί η δραματική μουσική επένδυση προανήγγειλε σημαντικά θέματα. Η φωνή της Τρέμη έτρεμε από συγκίνηση: «Ο υπουργός υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης σε λίγο στο στούντιο του MEGA θα εξαγγείλει  το 17ο κατά σειρά εκσυγχρονιστικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία…»
Άλλαξα κανάλι… Χαμός στον Αντένα με τον υπουργό υγείας Άδωνη Γεωργιάδη μαινόμενο να επιτίθεται με πάθος στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και να τους κατηγορεί ότι υποθάλπουν  τους «εγκληματίες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ!»
Τα είδα όλα και ξανάπεσα σε λήθαργο.
Ξύπνησα στο δελτίο των 9  παρέα με την Κοσιώνη, τον Τσιόδρα, τον Πορτοσάλτε, τον Παπαχελά και τον κύριο Μπάμπη και ήταν σαν να μην κοιμήθηκα καθόλου! Ξαναείδα όλα όσα είχα δει από ο πρωί. Ξαναπήρα την αντιβίωση και επάνω που ήμουν έτοιμος να ξαναπέσω σε λήθαργο, ξαναβλέπω τον Άδωνη στην Δημόσια Τηλεόραση να παρουσιάζει αναλυτικά το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για την υγεία!
Ο πυρετός ολοένα και ανέβαινε. Η γυναίκα μου ανησύχησε και κάλεσε τον γιατρό.
«Κύριε Χάρρυ, δεν σας είπα να ξαπλώσετε;»
«Ξάπλωσα, γιατρέ μου»
«Δε σας είπα να παίρνεται την θεραπευτική αγωγή που συνέστησα;»
«Μα την παίρνω, γιατρέ»
«Τότε τι κάνετε και ανεβαίνει ο πυρετός;»
«Η τηλεόραση πειράζει, γιατρέ μου;» ρώτησε η Χαρίκλεια.
«Όχι κυρία μου, απλά σε ρίχνει σε λήθαργο»
Ο γιατρός έφυγε... Ο πυρετός έπεσε... Σηκώθηκα από το κρεβάτι.
Βγήκα στην βεράντα και είδα τους απέναντι να καλούν ασθενοφόρο.
Ο κυρ Νίκος, ταγματάρχης εν αποστρατεία, είχε πέσει σε λήθαργο.
Το έπαθε την ώρα που έβλεπε το στον ΣΚΑΪ τον Ευαγγελάτο, τον Τάκη Χατζή και τον Γιώργο Κύρτσο να σχολιάζουν με τον υπουργό υγείας Άδωνη Γεωργιάδη το εκσυγχρονιστικό σχέδιο της δικομματικής κυβέρνησης για τη δημόσια υγεία!
Ήταν και η πρώτη φορά που το πρόσεξα, όλη σχεδόν η γειτονιά είχε πέσει σε λήθαργο!
Και ω του θαύματος είδα ξαφνικά τον κόσμο να πετάει τις τηλεοράσεις από τα μπαλκόνια. Να βγάζει καρέκλες στο δρόμο και να πίνει το καφεδάκι του.
Είδα τους γείτονες να μιλάνε μεταξύ τους!!!
Είδα αυτά που έβλεπα κάθε απόγευμα στην Καλαμαριά όταν ήμουν παιδί. Είδα την παλιά μου γειτονιά... Μέχρι και λατερνατζή είδα... Και ραδιόφωνο άκουσα να παίζει Καζαντζίδη!
Κι εκεί που απολάμβανα ίσως το πιο γλυκό όνειρο που είδα τα τελευταία χρόνια, χτύπησε το κινητό μου.
« Κύριε Κλυνν, θα θέλατε να βγείτε απόψε παράθυρο στο κεντρικό μας δελτίο για να σχολιάσετε το εκσυγχρονιστικό σχέδιο για την υγεία που εξάγγειλε  ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης;»
Έμεινα για λίγο σιωπηλός. Πήρα μια βαθιά ανάσα και στο τέλος είπα κοφτά,
« λάθος κάνετε » και έκλεισα το τηλέφωνο.
Βγήκα στο μπαλκόνι και άκουσα από γύρω τις τηλεοράσεις να λένε, να λένε, να λένε...
και τους ανθρώπους κλειδαμπαρωμένους ν’ ακούνε, ν’ ακούνε, ν’ ακούνε…
Λήθαργος… 

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα KONTRANEWS)