Σάββατο, 26 Μαρτίου 2016

Ο κύριος Ευάγγελος αγωνίστηκε σκληρά για να μεινει στην ιστορία με το δανεικό όνομα «Βενιζέλος». Ήλπιζε λοιπόν ότι η ιστορία θα τον έγραφε σε μία θέση αντίστοιχη με τον Ελευθέριο, τον εθνάρχη. Φεύ. Ναι μεν θα γραφτεί στην ιστορία ο Ευάγγελος, όχι όμως ως «Βενιζέλος, αλλά… ως «Σαμαροβενιζελος» ή ως «Μπακατσελοβενιζέλος»!


Δημοσίευση σχολίου