Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΛΣΤΑΤ: Ραγδαία μείωση (1,8%) της ανεργίας. Στο 23,1% το β τρίμηνο

Σχεδόν 2% έπεσε η ανεργία μέσα σε ένα τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ! Συγκεκριμένα ο δείκτης ανεργίας στο β’ τρίμηνο του 2016 υποχώρησε στο 23,1%, έναντι 24,9% στο α’ τρίμηνο του έτους και 24,6% στο β’ τρίμηνο του 2015.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αριθμός των απασχολούμενων διαμορφώθηκε σε 3,702 εκατ. άτομα και των ανέργων σε 1,112 εκατ. άτομα.
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 2,7% έναντι του α’ τριμήνου του 2016 και κατά 2,1% έναντι του β’ τριμήνου του 2015, ενώ η ανεργία μειώθηκε κατά 6,9% και 5,8% αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ βασίζονται στην τριμηνιαία έρευνα του εργατικού δυναμικού και δεν είναι εποχικά διορθωμένες.
Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (27,6%) είναι σημαντικά υψηλότερο έναντι των ανδρών (19,4%), ενώ όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, το μεγαλύτερο ποσοστό παρατηρείται στους νέους, ηλικίας 15 έως 24 ετών (49,1%).
Λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης, η ανεργία διαμορφώνεται στο 31,6% μεταξύ όσων δεν έχουν πάει καθόλου σχολείου και στο 27,4% μεταξύ όσων έχουν απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης. Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (11,8%) και στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,3%).
Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 11,4% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 84,0% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση. Τέλος, το 4,5% είτε αναζητά μερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.
Ένα ποσοστό ανέργων (6,0%) απέρριψε, κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2016, κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας κυρίως επειδή:
δεν εξυπηρετούσε ο τόπος εργασίας (25,2%),
δεν ήταν ικανοποιητικές οι αποδοχές (23,0%),
δεν εξυπηρετούσε το ωράριο εργασίας (20,4%).
Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανέρχεται στο 21,4% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούν αντίστοιχα το 72,2%.
Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (28,2% έναντι 22,7%). Επίσης, το 72,7% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων, το οποίο είναι 51,1%.
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα με 31,3% και στη Δυτική Μακεδονία με 30,6%, και Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στις Ιόνιες Νήσους με 11,7% και στο Βόρειο Αιγαίο με 17,3%.
Δημοσίευση σχολίου