Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Γιατί το Δημόσιο δεν μεταρρυθμίζεται


Του Οδυσσέα Βουδούρη


Πολλοί από σας αναρωτιούνται συχνά γιατί είναι τόσο δύσκολο να μεταρρυθμίσεις το Δημόσιο. Μπορείτε να το καταλάβετε με ένα απλό παράδειγμα. Είναι αληθινό παράδειγμα.
Ως επικεφαλής μιας υπηρεσίας, ζήτησα να μεταφερθούν μερικά κομπιούτερ, στο υπόγειο, για να ελευθερωθεί ένα δωμάτιο στο ισόγειο, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο (στην Υπηρεσία μας υπήρχε ασφυκτική έλλειψη χώρων εργασίας).
Η απάντηση ήρθε λίγες μέρες μετά, από έναν υπάλληλο, που ήταν από αυτούς που κατήγγειλε πιο σφοδρά την έλλειψη γραφείων.

Διαβάστε. Και μετά πείτε μου αν το Δημόσιο μεταρρυθμίζεται…

Η επιστολή - απάντηση του υπαλλήλου
Καλησπέρα σας, 
Αναφορικά με το αίτημα για μεταφορά του computer room από το Ισόγειο στο 1ο υπόγειο, το Τμήμα Πληροφορικής επισημαίνει πως απαιτούνται οι κάτωθι ενέργειες:
1. Η σύμφωνη γνώμη, αλλά και η εμπλοκή της Δνσης Πληροφορικής/ΑΕΑ για τη μεταφορά του δικτυακού της εξοπλισμού (routers & switches Police On Line). Ενδεχομένως να χρειαστεί και η σύμφωνη γνώμη της Δνσης Τεχνικών/ΑΕΑ για το προαναφερόμενο.
2. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης από το αρμόδιο Τμήμα της ΥΠΥΤ για τη μεταφορά των καλωδιώσεων και των λοιπών συσκευών δικτυακού εξοπλισμού (xDSL), εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1.
3. Εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την υποδοχή των συσκευών και των μηχανημάτων στο νέο χώρο του 1ου υπογείου.
4. Αίτημα δαπάνης καθώς και όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου από το αρμόδιο Οικονομικό Τμήμα.
5. Έγκαιρη ενημέρωση όλων των αναδόχων για τις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες που τρέχουν στα φυσικά μηχανήματα (servers) και την επικείμενη μεταφορά αυτών σε νέο χώρο.
6. Έγκαιρη ενημέρωση του αρμόδιου τμήματος ΟΤΕ και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου παρόχου για την επικείμενη μεταφορά των δικτυακών συσκευών και συνεπώς για την καλωδίωση που ενδεχομένως να χρειαστεί μέχρι το σημείο που θα επιλεχθεί να τοποθετηθεί το νέο ικρίωμα (rack).
Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη πως τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες θα παραμείνουν χωρίς δίκτυο (stand alone υπολογιστές) και δίχως Εφαρμογές και Υπηρεσίες για κάποιες ημέρες (άγνωστο πόσες!!!) μέχρι να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για κάποιους που ενδεχομένως μπορεί να μας διαφεύγουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ιδέα της μεταφοράς του computer room δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα εφαρμόσιμη.
Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Πηγή


Δημοσίευση σχολίου