Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

Στο 4% το πρωτογενές πλεόνασμα το 2017


Για μία ακόμα χρονιά το πρωτογενές πλεόνασμα υπερέβη τους στόχους του προγράμματος καθώς ανέρχεται στο 4% (με βάση τη μέτρηση ESA της ΕΛΣΤΑΤ)
Η Ελλάδα κατάγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με 4% του ΑΕΠ το 2017 σύμφωνα με τον κανονισμό ESA ανακοίνωσε η Eurostat, όταν ο στόχος του προγράμματος αφορούσε σε πλεόνασμα 1,75% του ΑΕΠ.
Σημειώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα με βάση τον κανονισμό της ESA διαφέρει συνήθως από εκείνο που υπολογίζεται με βάση το μνημόνιο. Ομως, σε κάθε περίπτωση, το «μνημονιακό» πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται ότι θα είναι πολύ υψηλότερο από τον στόχο 1,75% του ΑΕΠ το 2017.
Το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2017, σύμφωνα με το ESA 2010, εκτιμάται στα 1,5 δισ. ευρώ (0,8% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2017 εκτιμάται στα 317,4 δισ. ευρώ, (178,6% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος).
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα έσοδα γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν σε 86.77 δισ. ευρώ οριακά μικρότερα του 2016 οπότε ήταν 87,36 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες κινήθηκαν στα 85,322 δισ ευρώ και ήταν λιγότερες αυτών του 2016 (86,271 δισ. ευρώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: