Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Μήνυση πρέπει να σας κάνει ο Μαρινάκης κ. Αρκά για τα όσα ψευδή και απαράδεκτα υπαινίσσεστε εις βάρος του.


Δεν υπάρχουν σχόλια: