Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Ο ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΠΕΙΛΕΙ...Ο Λεβέντης απειλεί :«Θα εκτοπίσουμε 200,000 αργόμισθους Δημοσίους Υπαλλήλους. Είναι νεκρό φορτίο» Για να μιλάει για «νεκρό φορτίο» ο «πρόεδρας» κάτι παραπάνω από ’μένα κι από ‘σ’ένα πρέπει να ξέρει… ΤΑ ΖΟΜΠΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ…
Δημοσίευση σχολίου