Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Είναι για τα σίδερα ο άνθρωπος: Ο Τσίπρας, ο Κασιδιάρης κλπ ψήφισαν στις εσωκομματικές της ΝΔ!!

img_3215 img_3216

ÐÅÉÑÁÉÁÓ-Ðåñéïäåßá óôïí ÐåéñáéÜ ðñáãìáôïðïéåß ï ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò,óôç öùôïãçñáößá óôï åñãïôÜîéï ôïõ ìåôñü óôï Äçìïôéêü ÈÝáôñï.(Eurokinissi-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Μετά από 10 μέρες σιωπής, έπρεπε να παρέμβουν οι αρχές ούτως ώστε να υποχρεωθεί ο Μητσοτάκης να βγάλει ανακοίνωση για το σκάνδαλο με την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων στο μητρώο της Νέας Δημοκρατίας. Και τι είπε ο άνθρωπος; Ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο έδωσαν την συγκατάθεσή τους! Δηλαδή ο Κασιδιάρης, ο Τσίπρας, ο Παπανδρέου και άλλα παιδιά έδωσαν την συγκατάθεσή τους να γραφτούν στο μητρώο της νέας Δημοκρατίας αφού ψήφισαν στις εσωκομματικές!! Μητσοτάκη να υποθέσουμε

Δημοσίευση σχολίου