Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Ώστε κύριε Θεοχάρη υπήρξατε «απλός υπάλληλος» στην ΑΣΠΙΣ του Ψωμιάδη, που έφαγε τα λεφτά των Ελλήνων…


«Ασπίς Πρόνοια» ΑΕΓΑ, ΦΕΚ 3095/22.05.2008 – Στελέχη που εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία – (Θεοχάρης Θ.)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3095 – ΦΩΤΟ
22 Μαΐου 2008
(5)

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Την 20.5.2008 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 26.3.2008 πρακτικότου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και αριθμό μητρώου 12858/05/Β/86/38, σύμφωνα με το οποίο:
α) Εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβου−λίου ο Μιλτιάδης Ευθυμιάδης του Βασιλείου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Περικλή Αθηναίου του Δημητρίου.
β) Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα και χορηγήθηκαν δικαιώματα εκπροσώπησης
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα
ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Δανιήλ Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΓΙΟΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου Εκτελεστικό Μέλος
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Μαρίνου Εκτελεστικό Μέλος
ΚΑΦΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΤΣΑΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δημητρίου Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΦΛΕΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Σοφοκλή Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΧΑΣΣΙΔ ΙΩΣΗΦ του Χαΐμ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΜΕΛΕΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Στυλιανού Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Η θητεία των ανωτέρω είναι μέχρι 30.6.2012
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως άνω πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.3.2008 οι κατωτέρω:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ψωμιάδης Παύλος
Γιόνης Κωνσταντίνος
Αδαμόπουλος Βασίλειος
Αθηναίος Περικλής
Αντζουλίδης Αλέξανδρος
Αντωνόπουλος Σπήλιος
Βαμβακάρης Εμμανουήλ ν
Βαρσάνη Ισμήνη
Βασιαγεώργη Αικατερίνη
Βλαχοπούλου Γαλήνη
Γιαννακόπουλος Διονύσιος
Γκλίνου Βασιλική
Ζαράνης Ιωάννης
Ζερβός Γεράσιμος
Θανασούρας Γεώργιος
Παναγιώτης Ανδριανού
Θεοχάρης Θεοχάρης
Hughes Gerald Paul
Καλλιώρα Καίτη
συνεχιζεται….

Διαδώστε το!
olympiada 

Δημοσίευση σχολίου