Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2015

Αυτό είναι το νομοσχέδιο για τους τηλεοπτικούς σταθμούς

Media  
Media


“ 
Με το νομοσχέδιο αυτό θα επέλθει η ρύθμιση της διαδικασίας αδειοδότησης για κανάλια πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, βάζοντας σε τάξη ένας αχανές και θολό για πολλά συναπτά έτη τοπίο. ”
Στη δημοσιότητα δόθηκε το σχέδιο νόμου, αλλά και η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες και τα κανάλια, το οποίο είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή.

Με το νομοσχέδιο αυτό θα επέλθει η ρύθμιση της διαδικασίας αδειοδότησης για κανάλια πανελλαδικής και περιφερειακής εμβέλειας, βάζοντας σε τάξη ένας αχανές και θολό για πολλά συναπτά έτη τοπίο.

«Με το παρόν σχέδιο νόμου επιτυγχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στον χώρο των ψηφιακών δικτύων και τηλεπικοινωνιών με στόχο αφενός μεν την διασφάλιση της παροχής δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής στο σύνολο της επικράτειας, αφετέρου δε την διασφάλιση των ρυθμιστικών συνθηκών εκείνων που είναι απαραίτητες προκειμένου να λειτουργήσει με τον πλέον διαφανή, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο η αγορά τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.

Συγκεκριμένα, προβλέπει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 8 εκ. ευρώ για τα κανάλια ενημερωτικού χαρακτήρα εθνικής εμβέλειας, ελάχιστο προσωπικό 400 εργαζομένων, ονοματικοποίηση των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, όπως επίσης φορολογική και τραπεζική ενημερότητα των μετόχων.

Ο αριθμός των αδειών θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση από τον υπουργό επικρατείας, ενώ την προκήρυξη του διαγωνισμού θα κάνει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

Οι άδειες των καναλιών θα είναι είτε εθνικής είτε περιφερειακής εμβέλειας και θα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:
• Εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα με πρόγραμμα γενικού περιεχομένου
• Εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα με θεματικό περιεχόμενο
• Εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα

Το ελάχιστο κεφάλαιο που πρέπει να καταβάλουν οι μέτοχοι θα είναι:
• 8.000.000 ευρώ για κανάλια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα με γενικό περιεχόμενο
• 5.000.000 ευρώ για κανάλια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού - θεματικού περιεχομένου
• 2.000.000 ευρώ για κανάλια με μη ενημερωτικό περιεχόμενο

Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για τα περιφερειακά κανάλια θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Αυστηρές είναι οι προδιαγραφές και για τα όρια του απασχολούμενου προσωπικού, με τη ρητή πρόβλεψη ότι το καθεστώς εργασίας θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης.

Το νομοσχέδιο θέτει ως ελάχιστα όρια τα εξής:
• 400 εργαζόμενοι για κανάλια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου
• 200 εργαζόμενοι για κανάλια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα αλλά θεματικού περιεχομένου
• 50 εργαζόμενοι για κανάλια μη ενημερωτικού χαρακτήρα
• 20 εργαζόμενοι για μη ενημερωτικά κανάλια

Διαβάστε ολόκληρο το νομοσχέδιο ΕΔΩ

Διαβάστε την αιτιολογική έκθεση ΕΔΩ
Δημοσίευση σχολίου