Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

Κινήσεις - κλειδιά για την τόνωση της οικονομίας σχεδιάζει η κυβέρνηση10 βήματα σχεδιάζει η κυβέρνηση για την τόνωση της οικονομίας, όπως επιβάλλει, άλλωστε, η παρούσα κατάσταση με φόντο το κλείσιμο της αξιολόγησης και την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους.
1. «Χρήμα» στην πραγματική οικονομία μέσω waiver
Η άμεση επιστροφή του waiver από την ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες, η μείωση του haircut των ελληνικών ενεχύρων και η ένταξη των ομολόγων του EFSF στο πρόγραμμα αγοράς από την κεντρική τράπεζα, βελτιώνουν σημαντικά τις συνθήκες χρηματοδότησης των τραπεζών.
Η ΕΚΤ στα μέσα Απριλίου αποφάσισε να εντάξει στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων τα δάνεια του EFSF προς την Ελλάδα. Η κεντρική τράπεζα είναι διατεθειμένη να αγοράσει μέχρι το 50% κάθε έκδοσης. Συνολικά τα δάνεια φτάνουν τα 37 δισ. ευρώ, οπότε η αξία των τίτλων προς πώληση διαμορφώνεται σε 18,5 δισ. ευρώ. Ήδη τη Μεγάλη Τρίτη η ΕΚΤ αγόρασε τίτλους 2,5 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες, σε τιμή ελαφρώς υψηλότερη της τιμής κτήσης, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να καταγράψουν λογιστικά κέρδη. Πέραν των κερδών αυτών, η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται προάγγελος συνολικής ένταξης των ελληνικών τίτλων στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων και επιστροφής του waiver.
Τι είναι το waiver;
Κανονικά οι τράπεζες δανείζονται από την ΕΚΤ με ενέχυρο ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Λόγω της χαμηλής αξιολόγησης των τελευταίων, αυτό εδώ και χρόνια δεν επιτρέπεται αλλά η ΕΚΤ είχε δώσει εξαίρεση (waiver), την οποία αναίρεσε λίγες ημέρες μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να δανείζονται από τον μηχανισμό έκτακτης ανάγκης της ΕΚΤ (ELA) που έχει υψηλότερο επιτόκιο. Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης η εξαίρεση αναμένεται να ισχύσει και πάλι, επιτρέποντας στις τράπεζες να αντλούν ρευστότητα από την παραδοσιακή οδό και να επωφεληθούν των αρνητικών επιτοκίων και της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης.
Η βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, καθώς και η επανασύνδεση των τραπεζών και των επιχειρήσεων με τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, θα έχουν άμεση θετική επίπτωση στις συνθήκες χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία. Σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την επιστροφή των καταθέσεων, θα διευκολύνουν τη σταδιακή χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μέχρι την πλήρη άρση τους.
Παράλληλα, η εκταμίευση της δόσης με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συμπεριλαμβάνει την πληρωμή οφειλών του Δημοσίου, που θα αυξήσει τη ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας.
2. Επιστροφή στις αγορές και προσέλκυση επενδύσεων
Οι παρεμβάσεις στο μακροχρόνιο δημόσιο χρέος θα διασφαλίσουν τη ρεαλιστική εξυπηρέτησή του, αίροντας τον βασικό παράγοντα αβεβαιότητας για το μέλλον.
Από τη συμφωνία του καλοκαιριού προέκυψε αναδιάρθρωση του βραχυπρόθεσμου ελληνικού χρέους, μέχρι το 2022. Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης θα ξεκινήσει η συζήτηση για το μακροχρόνιο χρέος, δηλαδή μετά το 2022. Ζητούμενο είναι να «κλειδώσει» το σημερινό χαμηλό κόστος δανεισμού σε ορίζοντα δεκαετιών και να υπάρξει ανώτερο όριο στις ετήσιες πληρωμές χρέους, ώστε αυτές να είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με αναχρηματοδότηση από τις αγορές που θα έχει λογικό (χαμηλό) κόστος. Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ένα αξιόπιστο μακροπρόθεσμο σχέδιο αποπληρωμής του ελληνικού χρέους.
Παράλληλα, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αγορών τίτλων του δημόσιου τομέα της ποσοτικής χαλάρωσης (PSPP), γεγονός που θα συμβάλει αποφασιστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών των ελληνικών κρατικών ομολόγων.
Ο συνδυασμός των παραπάνω θα επιτρέψει στο ελληνικό Δημόσιο να επιστρέψει στις αγορές ομολόγων και θα διευκολύνει την προσέλκυση ξένων επενδυτών με μακροχρόνιο ορίζοντα.
3. 8 δισ. ευρώ από το ΠΔΕ – Στήριξη μικρομεσαίων
Έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις ύψους 4 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος η τόνωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα φτάσει τα 8 δισ. ευρώ.
Η άκρως επιτυχημένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-13 (η Ελλάδα πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ε.Ε.) επέτρεψε στην οικονομία να αποφύγει την ύφεση το 2015. Από τις πρώτες ημέρες του 2016 η Ελλάδα έγινε η πρώτη χώρα της Ε.Ε. με εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου για το σύνολο των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2014-20, γεγονός που επιτρέπει την υποβολή αιτημάτων πληρωμής για όλα τα προγράμματα. Ήδη μέχρι το Πάσχα δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις δράσεων που προσεγγίζουν τα 4 δισ. ευρώ (από τα 26 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ μέχρι το 2020).
Για το 2016 το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνει κεφάλαια 6,75 δισ. ευρώ, τα οποία θα φτάσουν αισίως τα 8 δισ. ευρώ.
Όλοι αυτοί οι πόροι θα εισρεύσουν στην πραγματική οικονομία, τονώνοντας σημαντικά τη ρευστότητα. 
4. Εγκρίθηκαν 5,6 δισ. ευρώ από το πακέτο Γιούνκερ
Τέλος Μαρτίου παρουσιάστηκε κατάλογος με τα πρώτα 42 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 5,6 δισ. ευρώ. Το Σχέδιο Γιούνκερ είναι ένας μηχανισμός που απορροφά μέρος του ρίσκου που συνδέεται με κάποια μεγάλη επένδυση, καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική για τους ιδιώτες. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες έργων προς χρηματοδότηση, μία για έργα υποδομών και μία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το ύψος του σχεδίου φτάνει τα 35 δισ. ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν μεταξύ των κρατών-μελών χωρίς κάποιο γεωγραφικό κριτήριο (δεν δικαιούται δηλαδή κάθε κράτος κάποιο ποσό) αλλά ανάλογα με τα σχέδια που θα εγκριθούν.
Ήδη η Ελλάδα έχει παρουσιάσει κατάλογο με 42 έργα προς χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων, το ύψος των οποίων φτάνει τα 5,6 δισ. ευρώ. Η πρώτη συμφωνία χρηματοδότησης υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για έργο της Creta Farms.
Σχεδόν τα μισά αφορούν τον κλάδο της ενέργειας και τα υπόλοιπα υποδομές μεταφορών, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, ίδρυση ή επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων καθώς και επενδύσεις στον τουρισμό.
5. Φορολογικά κίνητρα μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση και άμεσα θα νομοθετηθεί ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. «Στοχεύουμε σε μια ριζική τομή με το παρελθόν, όπου οι Αναπτυξιακοί Νόμοι δεν είχαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα», σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη. Είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία 18 χρόνια το Δημόσιο δαπάνησε περί τα 12 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Κοινά χαρακτηριστικά των διαφόρων αυτών προσπαθειών ήταν η υψηλή συγκέντρωση των επιχορηγήσεων σε λίγα επενδυτικά σχέδια, άνιση κατανομή των κονδυλίων σε πολύ συγκεκριμένους κλάδους (το 72% αφορούσε ενέργεια και τουρισμό) και σχέδια χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας. Το αποτέλεσμα ήταν απλά και μόνο η αναπαραγωγή ενός στρεβλού παραγωγικού υποδείγματος.
Αγροτοδιατροφή και Τεχνολογία στο επίκεντρο
«Πλέον εγκαταλείπουμε τη λογική αυτή, δεν προχωράμε σε οριζόντιες ενισχύσεις αλλά δίνουμε ισχυρά κίνητρα σε επενδύσεις με κλαδικά και γεωγραφικά κριτήρια, με έμφαση στους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η χώρα έχει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αν μπορούσαμε να διακρίνουμε δύο κλάδους στους οποίους αποδίδουμε απόλυτη προτεραιότητα, είναι της Αγροδιατροφής και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης τα επιχειρηματικά δίκτυα, η νεανική επιχειρηματικότητα, η κοινωνική οικονομία, οι καινοτόμες επιχειρήσεις και οι νέοι επιστήμονες», ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες.
Ο Νόμος λειτουργεί κατά βάση με φορολογικά κίνητρα και προβλέπει χρήση των λεγομένων νέων επιστρεπτέων χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης. Επίσης, προβλέπει απλοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης-ελέγχου, βέλτιστο συντονισμό με άλλα προγράμματα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, ενώ δίνει έμφαση στην απασχόληση που θα δημιουργείται από κάθε επένδυση ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των προτάσεων. Προβλέπει, επίσης, σταθερό φορολογικό καθεστώς για τις πολύ μεγάλες επενδύσεις.
6. Τα στοιχεία δείχνουν νέο ρεκόρ στον τουρισμό
Η συμπίεση της ζήτησης κατά τα προηγούμενα χρόνια έχει συσσωρεύσει δυναμική που θα απελευθερωθεί με την οριστική σταθεροποίηση της οικονομίας.
Τα προηγούμενα χρόνια, η λήψη αλλεπάλληλων πακέτων μέτρων λιτότητας συμπίεσε τη ζήτηση σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι εξελίξεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων παρέτειναν την αβεβαιότητα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παρ’ όλα αυτά η οικονομία εξέπληξε με την ανθεκτικότητα που επέδειξε. Το 2015 ολοκληρώθηκε με σχεδόν μηδενική ύφεση, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις του τουρισμού, την αποτελεσματική διαχείριση των capital control και τη μεγάλη απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης η περίοδος αβεβαιότητας ολοκληρώνεται. Θα απελευθερωθεί, έτσι, η ζήτηση που συμπιέστηκε το προηγούμενο διάστημα, λειτουργώντας σαν ελατήριο. Παράλληλα, όλες οι ενδείξεις παραπέμπουν σε νέο ρεκόρ αφίξεων κατά την φετινή χρονιά.
Θεαματικά αποτελέσματα
Το 2015 ο αριθμός των τουριστών έφτασε τα 23,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,1% σε σύγκριση με το 2014. Η αυξημένη κίνηση είχε ως αποτέλεσμα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίσουν αύξηση κατά 6%, αγγίζοντας τα 14,1 δισ. ευρώ.
Τους πρώτους μήνες του 2016 συνεχίζεται η αύξηση της τουριστικής κίνησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΤΕ, οι αφίξεις ξένων τουριστών στα κύρια αεροδρόμια της χώρας με πτήσεις τσάρτερ αυξήθηκαν κατά 8,2%, σε ετήσια βάση, στο πρώτο τρίμηνο του 2016.
Η προσφυγική κρίση φαίνεται ότι έχει επηρεάσει κάποιους προορισμούς (πτώση διεθνών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Κω κατά 70%, απουσία πτήσεων προς τους αερολιμένες της Λέσβου και Σάμου) αλλά καταγράφεται στροφή προς άλλους εγχώριους προορισμούς (υπερδιπλασιασμός αφίξεων στα αεροδρόμια Ρόδου και Σαντορίνης, αύξηση 35% σε Ηράκλειο και Χανιά).
Σημαντική άνοδο εμφάνισε τον Μάρτιο ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ για «Ξενοδοχεία – Εστιατόρια – Τουριστικά Πρακτορεία», στις 80,2 μονάδες από 72,8 μονάδες τον Φεβρουάριο και 66,4 μονάδες στα τέλη του 2015. Πολύ θετικά διαγράφονται τα νέα από το «μέτωπο» της Ρωσίας, από την οποία οι αφίξεις εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το 1 εκατομμύριο. Ήδη οι θεωρήσεις βίζας για το α’ εξάμηνο σημειώνουν αύξηση 30% σε σχέση με πέρσι.
Οι «μεγάλοι» tour operators TUI και Thomas Cook αναμένεται να φέρουν 20% περισσότερους τουρίστες σε σχέση με πέρυσι, ενώ ιδιαίτερα θετικά είναι τα μηνύματα και από τις άλλες αγορές του εξωτερικού. Στον βαθμό που οι ενδείξεις αυτές επιβεβαιωθούν, αναμένεται ισχυρή τόνωση της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
7. 10.000 προσλήψεις με προτεραιότητα σε Υγεία – Παιδεία
Η συμφωνία με τους θεσμούς για την πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει άνω των 10.000 προσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων για φέτος, με προτεραιότητα τους τομείς Υγείας και Παιδείας.
Μέχρι σήμερα για τις προσλήψεις στο Δημόσιο ίσχυε ο κανόνας «1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις». Συμφωνήθηκε αυτός σταδιακά να χαλαρώσει, υποχωρώντας στο «1-4» το 2017, στο «1-3» το 2018 κ.ο.κ. μέχρι να φτάσει στο «1-1» το 2020. Για το 2016 προκύπτει έτσι περιθώριο 3.000 προσλήψεων, ενώ περί τις 6.500 προσλήψεις εκκρεμούν από προηγούμενα χρόνια.
Συμφωνήθηκε, επίσης, να μην περιλαμβάνονται στον κανόνα οι προσλήψεις που προκύπτουν από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (περί τις 1.500), καθώς και εκείνες που προκύπτουν από εκπλήρωση κοινοτικών υποχρεώσεων της χώρας (π.χ. το ωράριο εργασίας των ιατρών να μην ξεπερνά τις 45 ώρες εβδομαδιαίως) και αφορούν κυρίως τους τομείς της Υγείας και της Παιδείας.
Ο αριθμός των προσλήψεων είναι προφανώς εξαιρετικά χαμηλός, σε σχέση με το ύψος της ανεργίας. Είναι όμως εξαιρετικά σημαντικό να ξεκινήσει η αποκατάσταση σοβαρών ζημιών που έχουν επιφέρει οι πολιτικές των τελευταίων ετών στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Ζητούμενο δεν είναι απλώς η επιστροφή της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης αλλά να έχει την κοινωνία όρθια στο πλάι της. Για τον λόγο αυτό απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση των δημόσιων δομών Υγείας και Παιδείας.
8. Θεσμικές παρεμβάσεις – τόνωση ανταγωνισμού και διαφάνειας – στήριξη ΜΜΕ
Νομοθετείται άμεσα θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες και συμβάσεις. Εισάγεται για πρώτη φορά ένα ενιαίο σύστημα όλων των διαγωνισμών, που εδράζεται στη νέα τεχνολογία και σε ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης. Βάζουμε έτσι τέλος στα «γρηγορόσημα», τη διαφθορά και την κατάχρηση των απευθείας αναθέσεων έργων, ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Με την ολοκλήρωση της νομοθέτησης των νέων κανόνων, θα προχωρήσουμε στην ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, όπου όλοι οι απαιτούμενες διαδικασίες θα συγκεντρώνονται σε ένα σημείο», σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη.
9. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την Κοινωνική Οικονομία
Σε στάδιο διαβούλευσης βρίσκεται το νομοσχέδιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ενώ άμεσα θα προκηρυχθεί σχετική δράση ΕΣΠΑ.
Το προεκλογικό πρόγραμμα υποστήριζε ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να συμβάλει στην ανάσχεση της αυξανόμενης ανεργίας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα παρέχει ισχυρά έμπρακτα παραδείγματα για τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας στην κατεύθυνση της παραγωγής για την κάλυψη αναγκών και όχι για το κέρδος. Αποτελεί ισχυρό παράγοντα μεταβολής του συσχετισμού δυνάμεων προς όφελος των λαϊκών τάξεων και αναδιανομής του παραγόμενου εισοδήματος προς όφελος αυτών που το παράγουν. Η υποστήριξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και της κινηματικής δυναμικής που εμπεριέχει αποτελεί κατεύθυνση που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο σχέδιο ανασυγκρότησης της οικονομίας και της κοινωνίας.
Με το ν/σ που προωθείται επιχειρείται να αναδιαμορφωθεί ο κλάδος, αντιμετωπίζοντας παθογένειες που προέκυψαν στην προηγούμενη περίοδο (με τον Νόμο 4019/11), όπως η εμφάνιση ΚοινΣΕπ – σφραγίδων, η μη δημοκρατική οργάνωση, η ανασφάλιστη εργασία κ.ά. Στη διαβούλευση προέκυψε, επίσης, η ανάγκη ένταξης και άλλων νομικών μορφών (αστικές ενώσεις, συνεταιρισμοί κ.λπ.), στη λογική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και η σκοπιμότητα δημιουργίας δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων δομών (με οριζόντια ή κάθετη σύνδεση).
Το νέο θεσμικό πλαίσιο, σε συνδυασμό με τη διοχέτευση πόρων (ο κλάδος αποτελεί πλέον μέρος του σχεδιασμού για χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος), θα προσδώσουν στον κλάδο νέα δυναμική, η οποία μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμη στην αναγκαία διαδικασία παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
10. Μετά τη συμφωνία παρουσιάζεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός στους θεσμούς
Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις εντάσσονται στην αναπτυξιακή στρατηγική για τη χώρα, την υλοποίηση της οποίας θα παρακολουθεί το Αναπτυξιακό Συμβούλιο. Πρόσφατα το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε εισήγηση του υπουργού Οικονομίας για το πλαίσιο εκπόνησης της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, η οποία θα κατατεθεί στους Θεσμούς αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Το πλαίσιο που υιοθετήθηκε αποτελείται από τρία βασικά σημεία:
* Το πρώτο αποτυπώνει το εγχώριο και διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον καθώς και το δημοσιονομικό πλαίσιο στη βάση των οποίων εντάσσεται ο αναπτυξιακός σχεδιασμός.
* Το δεύτερο θέτει 6 βασικούς στόχους για την ανάπτυξη:
– αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας,
– εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης,
– αύξηση της απασχόλησης,
– διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής,
– βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση εξαγωγών και επενδύσεων,
– αξιοποίηση πηγών και εργαλείων χρηματοδότησης.
* Το τρίτο περιλαμβάνει προτάσεις σχεδιασμού για 7 επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας: πρωτογενής τομέας, μεταποίηση, κατασκευές και διαχείριση ακίνητης περιουσίας, ενέργεια, εξοικονόμηση και δίκτυα, τουρισμός, ναυτιλία, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.
Αναπτυξιακό Συμβούλιο
Προχωρά, παράλληλα, η ίδρυση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, που θα λειτουργεί επιβοηθητικά, συμβουλευτικά και συντονιστικά, συνδέοντας την κεντρική διοίκηση με την επιστημονική κοινότητα. Θα προτείνει στην πολιτική ηγεσία τους βασικούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής, ανιχνεύοντας τις χωρικές αλλά και κλαδικές κατευθύνσεις του διεθνούς αναπτυξιακού δυναμισμού και ερευνώντας τις δυνατότητες της χώρας να τις ακολουθήσει.
 του Γιάννη Αγουρίδη
Δημοσίευση σχολίου