Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

STUDIO3 ΕΡT Ανενημέρωτοι, ανερμάτιστοι, αναξιόπιστοι, αδιάφοροι, πολιτικά αναλφάβητοι… ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ!


Δεν υπάρχουν σχόλια: