Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

ΛΑΕ, ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙΑΔΑ ΟΙ ΕΠΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΒΙΑΣΤΕΣ ΣΟΥ... ΤΙΜΩΡΗΣΕ ΤΟΥΣ!

Αποστάτες, τρελοί, άγιοι και προφήτες στην υπηρεσία των ολιγαρχών για τη διάσωση του υποχείριου παλαιοκομματικού κατεστημένου
Δημοσίευση σχολίου