Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση: Αλλάζει ο χάρτης του Δημοσίου εντός του Σεπτεμβρίου


Με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται οι κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα για την αξιολόγηση και την αναδιοργάνωση των κρατικών δομών. Με βάση τα επικαιροποιημένα οργανογράμματα θα νομοθετηθεί εντός του Σεπτεμβρίου το νέο σύστημα κινητικότητας και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους.
Σαφείς οδηγίες προς όλες τις υπηρεσίες των υπουργείων προκειμένου να επαναξιολογήσουν ταχύτατα τις δομές τους δίνει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ώστε να καταστεί εφικτή στο τέλος του έτους η υλοποίηση του στόχου της αξιολόγησης - αναδιοργάνωσης των κρατικών δομών.

Η σχετική εγκύκλιος που έστειλε σε όλους ο υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης περιγράφει τα βήματα, τις κεντρικές κατευθύνσεις και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία οφείλουν να ακολουθήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να συντάξουν τα νέα οργανογράμματα.

Μεταξύ των κατευθύνσεων περιλαμβάνεται και ο περιορισμός της διάσπασης του αντικειμένου ενός υπουργείου σε πολλές Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, ενώ πάνω στα επικαιροποιημένα οργανογράμματα θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα κινητικότητας που θα νομοθετηθεί εντός του Σεπτεμβρίου.
Δημοσίευση σχολίου