Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Όταν το ΣτΕ έβγαζε συνταγματικό το «μαύρο» στην ΕΡΤΉταν 25 Μαΐου του 2014 όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε με ψήφους 15 εναντίον 10, νόμιμο και συνταγματικό το λουκέτο στην ΕΡΤ, το «μαύρο» στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και ψήφιζε πως δεν είναι αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε μάλιστα ότι οι απολύσεις των 2.915 εργαζομένων στην ΕΡΤ δεν υπάγονται στον νόμο για τις ομαδικές απολύσεις...

Ειδικότερα, η πλειοψηφία των συμβούλων της Επικρατείας έκριναν πως από τις συνταγματικές επιταγές «δεν προκύπτει ότι επιβάλλεται η λειτουργία δημόσιου φορέα ραδιοτηλεόρασης» καθώς και ότι το «λουκέτο» έγινε, πέραν των δημοσιονομικών λόγων, με σκοπό να ιδρυθεί νέος φορέας δημόσιας τηλεόρασης.

Η μειοψηφία της Ολομέλειας είχε βέβαια αντίθετη άποψη υποστηρίζοντας πως η κατάργηση της ΕΡΤ και των θυγατρικών της προσκρούει στο άρθρο 15 του Συντάγματος, υπογραμμίζοντας ότι «ο νομοθέτης δεν επιτρέπεται να καταργήσει τον φορέα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και δη επ΄ αόριστον»
Δημοσίευση σχολίου